Hoppa till sidans innehåll

Kombiblankett


Allmänna råd och anvisningar

Det är viktigt att förstå och ta till sig det faktum att vi verkar i och för en ideell organisation. En idrottsrörelse av den här typen, som inte bedriver någon näringsverksamhet, inbringar reklamintäkter eller åtnjuter sponsorbidrag, lever på väldigt begränsade medel. Det som är mest karaktäristiskt för en ideell förening är att medlemmarna aktivt deltar i föreningensverksamhet utan krav på ersättning för själva deltagandet. Ersättning skall därför utgå enbart för merkostnader där man kan påvisa en ökning aven annars normal kostnad. Det är viktigt att samtliga rekvisit avseende härledning, klassificering och dokumentationuppfylls i räkenskaperna, speciellt i en idrottsrörelse där resurserna är väldigt små och behovet av rådighet gentemot medlemmarna är stort.

Resekostnader med egen bil

Milersättning utgår med 18,5 kr per mil. Anspråk skall formuleras på kombiblankettendär destination, syfte, datum, sträcka och belopp skall framgå för varje enskild resa.

Resekostnader, Utlägg samt Kost & logi

Ersättning utgår normalt med faktisk kostnad mot redovisning av originalkvitton Obs ! Ersättning utgår enbart för resor/utlägg som är godkända av styrelsen. Redovisning skall ske på kombiblanketten där syftet med resekostnaden måste framgå. Traktamente utgår ej då faktisk kostnad ersätts. Varje bakomliggande kvitto skall redovisas på enskild rad. Kvitton skall arrangeras och förses med kvittonummer som förs över till kombiblanketten så att det tydligt och klartframgår vilket anspråk man gör och varför.

Utanordning

Utanordning skall skrivas i de fall där räkenskapshandling ej går att uppbringa för den affärshändelse som utanordningen avser. Det kan tillexempel vara en anmälningsavgift till ett utländskt idrottsförbund där avgiften enbart framgår på inbjudan från arrangören. Det är extra viktigt att det här klart och tydligt framgår ändamål, datum och till vem utanordningen anvisar betalning.Utanordning skall också användas när bidrag eller stöd skall utbetalas till en privatpersonför en idrottslig prestation som är förenlig med gällande verksamhetsplan eller stadgar. Begäran om utanordning skall formuleras på kombiblanketten.

Skriv ut kombiblanketten...

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:39

Postadress:
Övre Norrlands Karateförbund
Rikard Skelander, Järnvägsg. 11G
903 32 Umeå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: rikard.skelander@gma...

Se all info