Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020


Dagordning årsmöte Nedre Norrlands Karateförbund

Tid och plats 

2020-02-22 kl 10.30 på Sundsvalls Sportkarates klubblokal

 

Föredragningslista

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet. 

Paragraf                 Ärende                          

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 6. Föredragande och godkännande av dagordningen,
 7. Redogörelse av mandatperiod för sittande styrelse.
 8. Fastställande av antalet övriga ledamöter vid punkt 15.
 9. Godkännande av dagordningen.
  1. Behandling av NNKF:s verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  2. NNKF:s verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
  3. NNKF:s förvaltningsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
   1. NNKF:s revisors berättelse för samma tid
   2. Fråga om ansvarsfrihet för NNKF:s styrelses förvaltning
   3. Behandling av ärenden, som styrelsen föreslår mötet, propositioner.
   4. Behandling av förslag (motioner) som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap, 4§ punkt 4.3 inkommit till NNKF:s styrelse. Styrelsens yttrande ska ha fogats till motionen.
   5. Fastställande av verksamhetsplan och budget
   6. Fastställande av årsavgifter
   7. Val av ordförande för en tid av tre (3) år
   8. Val av övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 3 kap 1 §) för en tid av 2 år. 
   9. Val av en revisor och en revisorsuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning för en tid av ett år.
   10. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelade mellan män och kvinnor.
   11. Mötets avslutande

Välkommen till Nedre Norrlands Karateförbunds årsmötet 22 februari 2020 kl. 10.30

i Sundsvalls Sportkarates lokaler i Sundsvall

Distrikts Läger i Kumite och Kata
DM 2010 Inbjudan
DM 2010 Inbjudan Nedre Norrland
karateaffisch[1]
Kontaktlista för styrelse och klubbar i Nedre Norrlands Karateförbund
Nyhetsbrev JHI o SISU-December[1]
Välkommen tillÅrsmöte och Konferens NNKF 2013Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Nedre Norrlands Karateförbund
Ulrika Engman, Klissvägen 41
853 57 Sundsvall

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info