Hoppa till sidans innehåll

Uppdateringar i Regeltillägg för barn

07 OKT 2021 14:47
Regeltillägg för barn har justerats, nedan följer en sammanfattning.
 • Skapad: 07 OKT 2021 14:47

Uppdatering av Regeltillägg för barn, sammanfattning.

Det kan accepteras att barnen har en något för stor karate-gi eller hand- /fotskydd. Så länge storleken på dräkt eller skyddsutrustning inte innebär någon skaderisk för den tävlande själv eller andra tävlande.

Flaggdomarna kan då de observerat en kontaktsituation i kumite assistera huvud-domaren genom att kort indikera med flaggsignalen för kategori 1 varning (snabbt klicka ihop flaggorna), för att uppmärk-samma att det var en kontakt.

Bugning före och efter en Kata är en del av katans utförande. Om barnet glömmer att göra en av eller båda dessa bugningar skall domarna;

 • Vid bedömning med plattor/sifferblock ger domaren den tävlande som inte bugade poängen 5.0

 • Bedömning med flaggor, rösta på den andra tävlanden (som när ett barn valt att starta om men gjort fel/avbrutit även andra gången). Barnet som inte bugar ska inte diskvalificeras. Då ett barn förlorar en match pga. utebliven bugning är det viktigt att coachen sen förklarar skälet till detta domslut för barnet.

I följande situationer kan en tävlande få börja om och utföra katan igen (skall var den Kata de initialt annonserat).

 • Inte bugar innan eller efter katans utförande.
 • Glömmer bort sig eller stannar upp under katans utförande.
 • Utför fel kata, än den de annonserat men uppmärksammar detta innan dess slutförande.
 • Skäl att börja om är inte att den tävlande själv eller coachen är missnöjd med utförandet av en helt utförd kata.
 • Endast WKF godkänd, med en synlig WKF-logga, huvudbonad är den typsom får användas av tävlande och coacher.

Vid likaställning i poäng när bedömningen görs med sifferblock, oavsett vilken kategori eller klass, barn till seniorer, löses detta med följande steg;

 1. Jämför den lägsta poängen som inte uteslutits. Den högsta kvarvarande poäng vinner.
 2. Jämför den högsta poängen som inte uteslutits. Den högsta kvarvarande poäng vinner.
 3. Jämför den lägsta poäng som uteslutits. Den med högsta poängen vinner.
 4. Jämför den högsta poäng som uteslutits. Den med högsta poängen vinner.
 5. Ny kata utförs för att bryta likaställningen.

Guideline vid eventuell omstart och ett andra utförande av katan.

Det är inte domares uppgift att fråga om barnet vill starta om, det är coachens ansvarsområde att uppmärksamma barnet på denna möjlighet. Skulle en domare under ett kata-utförande börjar tala med den ena tävlande på mattan, då det andra barnet samtidigt är mitt i sin katas utförande, så är det inte rättvist eller optimalt, det kan störa det andra barnet.

Vid hantei med flaggor eller innan poängen matas in/bläddras fram vid sifferbedömning, skall judge 1 ge lite extra tid innan poängen/beslut visas, så att coachen till det barn som t.ex. missat att buga, ges extra tid och möjlighet att reagera och agera för att tala med barnet, så att denne kan be att få starta om.

 Vid frågor kontakta Domarkommittén, This is a mailto link.

Skribent: Sarah Wennerström Cedercrona
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link