Hoppa till sidans innehåll

Lathund Karatelyftet


Innan föreningen ansöker om Karatelyftet bör du förbereda din ansökan genom att:

• Utse en administrativt ansvarig för Karatelyftet i föreningen, som skaffar rätt behörighet i IdrottOnline

• Tänka på att skriva din projektansökan utifrån de kriterier som förbundet har ställt upp och noga läsa igenom vilka aktiviteter som ryms inom vilket av nedan områden innan du skickar din ansökan:

1) Inkludering av underrepresenterade grupper

2) Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

• Fundera på projektets syfte och mål och hur ska det genomföras

• Tänk långsiktigt

• Gör en kostnadsberäkning/budget för projektet

Tänk också på att:

• Ordförande och kassör måste finnas i medlemsregistret på er IdrottOnline-sida

• Föreningen ska ha betalat medlemsavgiften enligt stadgarna och medlemsrapporterat enligt förbundets anvisning.


Så här går det till när ni ansöker

Sök medel - Föreningen beviljas pengar - Genomför - Återrapportera

Föreningen ansöker om Karatelyftet via sin IdrottOnline-sida.

Då ansökningar sker löpande tillämpas först till kvarn-principen i handläggning. Tid för handläggning och utbetalning kan därför variera. 

Här finns manualer som visar hur du rent praktiskt går till väga för att ansöka >>


Kortfattad beskrivning av processen:

• Max tre ansökningar per förening per år - en ansökan per projekt

• Förbundet beviljar eller avslår ansökan, om nödvändigt begärs komplettering av ansökan

• Vid beviljande betalas pengar ut. De utbetalningar förbundet beviljar under en vecka (måndag-söndag) utbetalas av RF till föreningen tisdagen veckan därpå

• Projektet genomförs

• Återrapportera via IdrottOnline så snart projektet är klart

• Återrapporteringen godkännes och ärendet avslutas

Vad ska finnas med i ansökan?

• En beskrivning av er satsning utifrån de prioriterade områdena, med mål, syfte och vilka aktiviteter ni vill genomföra och på vilket sätt

• Kostnadsberäkning/budget

• Beräknat antal deltagare som omfattas av satsningen


Hur bedömer vi?

• Rätt projekt - rätt instans: Svenska Karateförbundet (SF) eller RF:s Distriktsförbund (DF)? Har ni sökt hos oss för rätt sak?

• Projektet ska passa inom ramen för något av förbundets prioriterade utvecklingsområden

• Helhetsintryck av föreningens ansökan, syfte och mål

• Att alla kontaktuppgifter är ifyllda med telefonnummer och mailadress till samtliga ansvariga.


Tänk på återrapporteringen från start!
När ni genomför era aktiviteter, tänk på att löpande dokumentera och spara de verifikat som finns för projektet, t.ex. kvitton, kursintyg, bilder och annat. Det kommer underlätta för er då ni behöver underlagen för återrapporteringen.

Det ska tydligt framgå vid återrapportering att det stöd ni har fått har gått till det ni ansökte för annars kan föreningen bli återbetalningsskyldig. Om inte hela summan ni ansökt om nyttjats betalar föreningen tillbaka överskottet.


Återrapportering
När er förening har genomfört det projekt som beviljades medel ber vi er gå in och återrapportera enligt manual nedan.

Återrapportera: Gå in på IdrottOnline, logga in och klicka på fliken ”Idrottsmedel”.

  • På startsidan för Idrottsmedel hittar du en ruta på höger sida där föreningens aktuella återrapporter finns listade. Klicka på återrapportens namn för att öppna den.
  • (Alternativt sök fram din ansökan och klicka på ärende-ID eller ärendenamn för att komma in.)
  • Gå ner till fliken ”Återrapporter” och klicka på den. Där går du vidare genom att klicka på länken under rubriken ”Återrapport”, du kommer då till formuläret som ska fyllas i.
  • Fyll i formuläret så detaljerat som möjligt efter de direktiv som finns. Rubriker markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att rapporten ska kunna skickas in.
  • För att verifiera kostnaderna för projektet bifogas kvitton, kontoutdrag eller faktura.
  • Om möjligt bifoga gärna filer med mer detaljerade beskrivningar av genomförandet av aktiviteten och gärna även bilder.
  • Mer detaljerad information finns via manualer på IdrottOnlines hemsida: https://support.idrottonline.se/support/solutions
  • Om föreningen inte har lyckats genomföra hela eller delar av projektet rapporteras det i Återrapporten på IdrottOnline enligt ovan.
  • Felaktigt använda eller ej utnyttjade medel ska föreningen betala tillbaka direkt till RF på bg 411-4088. Vid inbetalning ska följande anges: Föreningsnamn, ref. Projektstöd IF, ärendenummer samt vilket förbund som beviljat medlen.
  • Återbetalda medel kommer Karateförbundet till del och kan fördelas till nya föreningssatsningar.
Uppdaterad: 19 MAR 2020 09:20 Skribent: Sarah Wennerström Cedercrona
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link