Hoppa till sidans innehåll

Utveckla föreningen med Karatelyftet


Ansökningen är stängd - Under 2021-2022 kan föreningen söka Karatelyftet hos Svenska Karateförbundet.

Karatelyftet är ett ekonomiskt projektstöd som ges till föreningar för att utveckla verksamheten med fokus på att gynna målgruppen 13-20 år. Målgruppen är beslutad av Riksidrottsförbundet utifrån den forskning som visar på svårigheten att rekrytera och behålla dessa åldrar inom idrotten.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för er som förening att utveckla er barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. 

Föreningen kan söka Karatelyftet inom tre övergripande områden:

1) Få fler ungdomar 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten

2) Få fler utbildade barn- och ungdomsledare i föreningen

3) Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin

Under respektive område 1-2) finns ett antal underliggande kategorier ni söker för, nedan i punktform. Under Område 3) anpassar ni ansökan enligt instruktion.

Projektstödet ska användas till att ni som förening ges möjlighet att förändra er kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar inom karaten. De ansökningar som beviljas ska därför kunna anses skapa långsiktiga effekter för föreningen och dess fortlevnad/utveckling kring målgruppen 13-20 år. 
Läs även noggrant igenom de krav för återrapportering vi ställer på ett beviljat projekt.

Per 2025 är idrottsrörelsens mål att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i beslutande eller ledande positioner. Inom karate råder särskilt brist på kvinnor. Ansökningar med jämställdhetsperspektiv i syfte att inkludera fler flickor och kvinnor kommer därför att prioriteras.

Dessa kategorier kan ni söka Karatelyftet för:

(Obs! Angivna exempel är endast för inspiration.)


Område 1) Få fler ungdomar 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten:

 • Att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.

Exempel:

- starta en tävlingsgrupp där målgruppen är inkluderad och bjuder in utbildare för regelverk och tävlingsträning samt anordnar seminarium i tävlingsträning för tävlingsnybörjare, en eller flera gånger under 2020-2021.

- anordna seminarier som inkluderar målgruppen.

- utöka eller förändrar träningen på ett sätt som inte funnits tidigare för att skapa och bibehålla intresse för karate.


 • Att anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att idrotta.                

Exempel:

- köpa in utrustning till nya tävlingsgruppen som inte fanns tidigare.

- komplettera sin utrustning för att tillgodose av målgruppen efterfrågad träning, t.ex. säck, gymutrustning, kobudo-tillbehör.


 • Att utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Exempel:

- kompetenshöja styrelsens organisationskunskap på olika sätt för att skapa en stark och trygg organisation.

- skapa arbetssätt och strukturer för att involvera och skapa delaktighet kring föreningens demokratiska processer, t.ex bilda ungdomsråd i föreningen och genomföra enkätundersökningar eller liknande för att inkludera ungdomars åsikter.

- genomföra värderingsarbete inom t.ex. budo, antimobbing, jämställdhet och dyl.

- genomföra aktiviteter som främjar inkludering.


Område 2) Utbildade barn- och ungdomsledare i föreningen:

 • Att utbilda era ledare inom Svenska Karateförbundets utbildningar:
  • Fystränarutbildningar
  • Budohistorik
  • Aktivitetsledare i Parakarate
  • Domarutbildning C-licens
 • Övriga utbildningar som kan tillkomma under 2021-2022

  Läs mer om våra utbildningar >>
 • Delta i RF-SISUs utbildningar eller mötesplatser för ledare/tränare

 • Att utbilda era ledare inom av stilorganisationen arrangerade karatespecifika tekniska utbildningar.

 • Att delta vid mötesplatser Svenska Karateförbundet eller våra SDF bjuder in till, som riktar sig till ledare/instruktör. 

3) Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin

Syftet med detta stöd är att i största möjliga mån, men med respekt för de rekommendationer som finns från myndigheterna, fortsätta med den dagliga idrottsverksamheten. Med andra ord att anpassa träning, tävling, utbildning med mera till rådande omständigheter.

Målgrupp: Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.

Inriktning: Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till Coronapandemin som berör idrottsrörelsen /eller som påverkar idrottsrörelsen gäller.

Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (ex digital) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. Helt enkelt om att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva ordinarie verksamhet.

Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.


Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är löpande hela 2021 och fram t.o.m augusti 2022. Ni kan söka för enstaka aktiviteter eller satsningar som återkommer och avslutas längre fram, men senast i december 2022.

Ni kan också söka retroaktivt för aktiviteter redan genomförda under 2021 om dessa passar in sökbara kategorier (ej område 3). Ni ska då bifoga verifikat som motsvarar de som specificeras under rubriken Åerrapportering, redan i er ansökan.

Ansökningar behandlas löpande, i kronologisk ordning och enligt först-till-kvarn-principen med ca 3 veckors handläggning. Beslut om stöd kan inte överklagas.

Ansökning sker via formulär på IdrottOnline. Se vår lathund >> 


Återrapportering

Enstaka aktiviteter ska genomföras och slutrapporteras samma år. Längre satsningar som t.ex. påbörjas 2021 och avslutas 2022, ska delrapporteras efter år 2021 och slutrapporteras senast i slutet av 2022. Stöd som beviljats 2020 ska återrapporteras senast 2021.

Med återrapportering menas att genomförandet av era aktiviteter ska kunna styrkas med relevanta verifikat, t.ex. kursintyg, deltagarlistor och bilder. Samt att era utgifter ska kunna styrkas med kvitton/faktura på inköp från inköpsstället. Exempel är inköp från butik eller faktura från leverantör. Inköpen ska vara gjorda i den period som ansökan avser. Avsaknad av giltiga dokumentet för återrapport kan resultera i att föreningen blir återbetalningsskyldig.


Kontaktperson hos SKF:

Naja Rehn, administratör Karatelyftet, SKF Kansli,
tel 08-597 604 93, This is a mailto link


Kom ihåg att föreningen kan söka bidrag till anläggning och idrottsmiljö via RF-SISU:s distriktsförbund: Hitta rätt Distriktsidrottsförbund >>

Här kan du läsa mer om bidrag på RFs hemsida.

Information som utskriftsbar PDF >>

Uppdaterad: 31 MAJ 2018 09:45

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link