Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

KRÖNIKA: Växtvärk inom barn-karate?

02 JUN 2015 16:21
Karate i Sverige växer! Ett mycket glädjande faktum. Framförallt växer barngrupperna så det knakar och tillika dessa inom tävlingsverksamhet. Men med fler små att ta hand om blir också vårt ansvar större.
  • Skapad: 02 JUN 2015 16:21

Självklart blir ansvaret större gentemot utövarna, men också mot omvärlden.Förväntningar och krav blir högre från föräldrar, samhället och även från media, på att vi kan visa att vi med kompetens och omsorg är kapabla att ta hand barnen i deras idrottsutövande. Att ge dem en trygg miljö att vistas och utvecklas i. Att få möjlighet att bli de karatekas vi hoppas att de sen ska kunna vara livet ut. Vi har en fostrande roll i samhället som inte ska underskattas, en chans att hjälpa barn och ungdomar in i vuxenlivet med goda värderingar och gott självförtroende.

Ju större grupper ju viktigare blir också ledarna. Antal ledare och kompetensen hos dessa.

I vår traditionsrika idrott finns en enorm kunskapsbas underbyggd av lång erfarenhet, som kan vara svår att översätta till andra som inte är insatta i vår kultur. Vår verksamhet bärs i mångt och mycket upp av ledare vars kompetens knappast kan rättfärdigas av ett diplom. Men hur gör man då, när omvärlden vill se ”svart på vitt” vad vi kan, men det svarta bältet kanske inte räcker? När det ställs större och fler krav på intyg, certifikat och kvalitetsstämplar?

Till att börja med har ni som anslutna föreningar till Svenska Karateförbundet tagit ett stort steg mot samhällsansvar. Som en frivillig del i den större helheten den svenska idrottsrörelsen utgör, visar ni omvärlden att ni är villiga att anamma de riktlinjer och anvisningar som baserat på forskning ligger till bas för en sund idrottsverksamhet. Det intyg ni får från oss (som förhoppningsvis hänger fint på väggen) är därför en kvalitetsstämpel i sig.

Det finns också en rad verktyg som ni genom ert medlemskap hos oss får tillgång till. Utbildningsmöjligheter till exempel, både genom SISU Idrottsutbildarna och direkt genom förbundet.

Genom att låta en eller flera av era ledare gå tränarutbildningar, får ni på pränt den kompetens som klubben faktiskt har och kan bekräfta en god pedagogisk miljö med ett intyg – med det värde det besitter i andras ögon. 

Plattformen, t.ex, är ett utmärkt exempel på en bra och grundläggande utbildning, vilken både från vår och Riksidrottsförbundets sida ger ett stort plus i kanten om föreningen deltagit i en sådan. Därefter finns en rad ytterligare möjligheter till fortbildning att välja på.

Att formellt utbilda sina tränare kan också vara en uppmuntran och en motivation till dessa att fortsätta sitt tränarskap i framtiden, något vi alla behöver. Det är också ett fint betyg i CV:n för ledaren och en chans för oss kollektivt inom Karate-Sverige att få behålla våra ledare längre och därmed säkra vårt arv. En chans att frambringa nya eldsjälar. Utan ledare stannar vi i utvecklingen.

shutterstock_190384958  

Med växande barngrupper finns också andra saker att tänka på.

Hur hanterar vi skaderisker? Den sociala gemenskapen? Ett mobbingfritt klimat? Hur ställer vi oss till tävling och träning?

Alla dessa saker är viktiga för oss alla att kunna bemöta när vi ska svara upp mot omvärldens förväntningar.

 

Som hjälp till er som förening har RF bl.a tagit fram riktlinjer och anvisningar om barn- & ungdomsidrott. Viktiga föresatser som vi bör ta till oss och verka efter.

Vi arbetar också enligt idéprogrammet Idrotten Vill, idrottsrörelsens och förbundets viktigaste visionsdokument. En god påminnare om att barn ska få vara barn.

Vår önskan med detta inlägg, är att uppmana alla föreningar att göra en inventering och se över era behov. Inför hösten står vi återigen inför ett, förhoppningsvis framgångsrikt, nybörjarintag med i majoritet barn & ungdomar. – Kan vi ta emot dem med öppna armar, fullt ut, med alla bitar på plats eller behöver vi uppdatera någon del?

Det är NI, föreningen och dess medlemmar, som är den avgörande parten i att bibehålla den styrka Karate har och det vi kan bidra med inom samhället. Barnen är vår framtid, låt oss göra en gemensam insats för att ge dem bästa möjliga sådan.


Tack för ert engagemang!

 

Sarah Wennerström

Generalsekreterare, Svenska Karateförbundet

 

Viktiga länkar:

Idrotten Vill

Riktlinjer för barn & ungdomsidrott

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/

SKF Utbildning

 

PS. Frågor kring utbildning eller hur ni kan få hjälp och resurser från SISU?

Ni är alltid välkomna att kontakta vår utbildningskommitté: This is a mailto link

Skribent: Sarah Wennerström

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link