Hoppa till sidans innehåll

KRÖNIKA: Är Kyokushin Karate och/eller är Kyokushin en egen idrott?

06 MAR 2015 16:28
Varför ställer vi denna konstiga fråga? Svaret på frågan förefaller vara självklar för alla man frågar.
  • Skapad: 06 MAR 2015 16:28

Utövare som hör av sig till Svenska Karateförbundet i tron att de är en del av Svensk Karate, men som vi som förbund tyvärr måste neka vid dörren till vår verksamhet, en situation som de själva som utövare inte mer än indirekt kan påverka. Varför är "vissa" Kyokushin utövare en del av Svensk Karate medan andra inte har en plats i värmestugan? Med ett EM på hemmaplan i antågande är det nu dags att reda ut och ta tag i vår helhetsbild av Kyokushin-frågan.

 

Ställer du frågan ”Är Kyokushin Karate?” till olika sakkunniga och kända Kyokushin utövare både nationellt och internationellt, så får du från alla samma svar, ”Ja självklart”.
Kyokushin är en av fem officiella huvudstilar inom karate - som är en idrott per definition. Kyokushin grundades 1957 som den yngsta av de fem och är spunnen ur grundaren Masutatsu Oyamas (1923-1994) kunskaper i Gojuryu och Shotokan där han blev graderad till 4 Dan. Detta förklarar kopplingen och även likheten mellan Kyokushin och övriga huvudstilar.

Lite historia:

Svensk Karate har sedan begynnelsen 1963 administrerat idrotten karate inom de 5 olika huvudstilarna Shotokan, Shitoryu, Gojuryu, Wadoryu och Kyokushinkai. Till en början bedrevs Svensk Karate som en sektion inom Svenska Judoförbundet vilka ändrade namn till Svenska Budoförbundet 1969 och antog namnet Svenska Budo & Kampsportförbundet 2003 (SB&Kf).

Svenska Karateförbundet bildades 2008 för att från 2010 ingå som ett specialidrottsförbund (SF) direkt under Riksidrottsförbundet (RF). Från den tidpunkten är förbundet satt att inom RF administrera all Karate i Sverige, med utgångspunkt ifrån Karate som idrott och dess olika tävlingssystem som grenidrotter.

Representanter för Kyokushin har genom åren varit tongivande för utvecklingen av Svensk Karate till vad den är idag. Attila Meszaros var ordförande i karatesektionen 1968-1973, Michael Söderkvist var utbildningsansvarig och förbundsledamot under många år. Han var den som lade grunden för och även sjösatte vårt Riksidrottsgymnasium (RIG) som etablerades 2002 inom SB&Kf och där nu huvudmannaskapet sedan 2010 ligger hos Svenska Karateförbundet. Vi har elever från alla stilar, inklusive Kyokushin.

Organisation av tävling inom idrotten från 2010:

Svensk karate administreras precis som tidigare, som en idrott med flera olika tävlingssystem. Detta med den avgörande skillnaden, att Svensk karate från 2010 har ett eget Specialidrottsförbund, dvs Svenska Karateförbundet. Historiskt kan man säga att vi inom förbundet i huvudsak tävlat med WKFs tävlingssystem, övriga etablerade tävlingssystem har tidigare administrerats inom olika stilorganisationer.

Detta har sedan 2010 förändrats så att alla etablerade tävlingssystem administreras inom förbundet av en för varje tävlingssystem tillsatt kommitté. För närvarande finns det 3 etablerade tävlingssystem inom Svenska Karateförbundet, dessa är WKF, Shobu Ippon och Kyokushin.

Landslagskommittén: bedriver förbundets egen landslagsverksamhet inom WKF som är det största av alla tävlingssystem samt stiloberoende. Riktar sig till samtliga medlemmar inom förbundet.

Domarkommittén: administrerar tävlingssystemet WKF med avseende på utveckling och uppdatering av systemet, frågor kring tillstånden, godtagbar säkerhet, domarutbildning, SM-arrangemang och tävlingssanktioner. Inom WKF tillämpas enbart semikontakt (skintouch).

Shobu Ippon kommittén: administrerar tävlingssystemet Shobu Ippon med avseende på utveckling och uppdatering av systemet, frågor kring tillstånden, godtagbar säkerhet, domarutbildning, SM-arrangemang och tävlingssanktioner. Har ingen landslagsverksamhet i förbundets regi då detta är en stilangelägenhet där varje stilorganisation har sitt eget landslag. Är öppen för alla men riktar sig främst till Shotokan utövare som tävlar traditionellt med detta system inom stilen. Inom Shobu Ippon tillämpas enbart semikontakt (skintouch).

Kyokushin kommittén: administrerar tävlingssystemet Kyokushin med avseende på utveckling och uppdatering av systemet, frågor kring tillstånden, godtagbar säkerhet, domarutbildning, SM-arrangemang och tävlingssanktioner. Har ingen landslagsverksamhet i förbundets regi då detta är en stilangelägenhet där varje stilorganisation har sitt eget landslag. Är öppen för alla men riktar sig främst till Kyokushin utövare som tävlar traditionellt med detta system inom stilen. Inom Kyokushin tillämpas både fullkontakt och light/semi kontakt.

Idrotten karate; definition

Alla former av fysisk aktivitet i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse är idrott (Idrottshögskolans definition).

Man brukar säga att en viktig grund för alla förbund inom Riksidrottsförbundet är deras tävlande, det är via deras tävlande som idrotten i sig uppstår. Lika viktigt är det att idrott inte bara består av tävling, det handlar även om lek, träning, konst och uppvisning indelat i ålder och ambitionsnivå där barnidrott alltid skall bedrivas på barnens villkor. Barnrättsperspektiv och folkhälsa är alltså viktiga parametrar i den idrott vi vill definiera. Det finns således en rad faktorer som sammantaget definierar en idrott men främst är det tävlandet och de tävlingssystem man tillämpar inom respektive idrott. Så är det även för karate, som per definition är EN idrott med flera tävlingssystem (grenar).

Idrotten Karate skall ses sammantaget och enhetligt precis som segling, friidrott eller skidor. Varje unikt tävlingssystem skall ses som en gren inom idrotten vilket betyder att WKF, Shobu Ippon och Kyokushin är grenidrotter inom Karate.  Det finns påtagliga likheter mellan de olika systemen men i sin tillämpning skiljer de sig åt på samma sätt som olika grenar inom segling, friidrott och skidor.

Kyokushin är karate!

Den grundläggande uppfattning som alla olika förgreningar av Kyokushin över hela världen delar är att de själva betraktar sig som en stil inom karate vars ursprung utgår främst från Shotokan.

De splittringar som Kyokushin genomgått sedan dess grundare avled 1994, skiljer sig inte på något vis från övriga huvudstilar där olika förgreningar bildats av framstående elever till olika mästare i olika länder. Det är mer eller mindre små skillnader av teknisk och filosofisk karaktär som idag skiljer de olika grupperingarna åt inom respektive huvudstil, ingen huvudstil är undantagen den här typen av splittring. En splittring som genererar mångfald och skall ses som en nödvändig och sund utveckling för varje huvudstil i sig men även för idrotten karate i stort.

Den ursprungliga internationella Kyokushin organisationen IKO är idag splittrad i minst 7 olika organisationer inom och ytterligare minst 7 utanför Japan. I Sverige finns det minst 5 olika kända Kyokushin organisationer med liknande graderingssystem där alla tävlar enligt samma regelverk.

Det alla utövare dock fortfarande är överens om, det är att Kyokushin är en stil inom karate.

Och vi inom Karateförbundet håller med, alla karatekas är välkomna till oss.

Av Michael Bergman, Kyokushin sakkunnig, styrelsen Svenska Karateförbundet


Fotnot:
17 oktober arrangeras inom Svenska Karateförbundet Europeiska Mästerskapen i I.K.O Matsushima Kyokushin i Lund. 

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link