Hoppa till sidans innehåll

DEBATT: Inför självförsvar på skolschemat

30 JUN 2015 11:00
Var och varannan dag läser man och hör om övergrepp mot kvinnor. Tittar man på statistiken ser det mörkt ut.
  • Skapad: 30 JUN 2015 11:00

Hos Brottsförebyggande rådet (bra.se) kan man bl.a. läsa att kvinnor oftare utsätts för grövre våld i nära relationer. Och att det år 2014 anmäldes totalt 20 300 sexualbrott, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2013. Där 98% av de misstänkta är män. Mest utsatta är kvinnor mellan 16–24 år. Kvinnor är också mer utsatta för hot och trakasserier. Och det är bara delar ur den dystra läsningen som de olika varianterna av övergrepp mot kvinnor utgör. Därtill finns ett mörkertal som aldrig får sina röster hörda.

Den ena historien är mer förtvivlad och skrämmande än den andra. Kvinnojourerna har platsbrist och kämpar varje dag med att ta emot de som behöver hjälp och skydd. Frustrationen man känner som medmänniska är enorm. Vi borde alla kunna enas kring att det finns ett allvarligt samhällsproblem med just de män som väljer att tillhöra den kategori som av någon outgrundlig anledning vill skada kvinnor.

I juni kom den nationella strategin av Juno Blom med jämställdhetspolitiska mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (SOU 2015:55). Innehållet speglar många goda intentioner men mest värt att citera är ”Vi måste ta steget från att förstå och reagera till att verkligen agera.” 

Vi håller helt med om att det krävs långsiktiga insatser för att förändra attityder och grundläggande värderingar. Det måste till ett mönsterskifte i den maktobalans som råder mellan könen i samhället. 

I den bästa av världar kommer alla en dag lära sig att NEJ betyder just nej och att det är något fundamentalt fel i att tro sig ha rätten att förgripa sig på andra. Att man inte ska behöva vara rädd. Men än så länge verkar inte budskapet ha gått fram och verkligheten idag ser annorlunda ut.

Och tills den dagen kommer, anser vi att oddsen snabbt och konkret behöver jämnas ut genom att självförsvarsträning för unga kvinnor införs som en naturlig del på skolschemat. Nu.

Men, säger då tvivlare, att bemöta våld med våld kan väl inte vara rätt sätt. Nej, det är det inte. Men att praktisera självförsvar är inte att utöva våld. Att träna självförsvar är att medvetandegöra risker, att bli mer observant och kunna läsa av situationer i sin omgivning, att få en bättre självkänsla, högre grad av självförtroende och lära känna sig själv, sin kropp och sina styrkor. Att lära sig undvika farliga situationer innan de uppstår och hantera dem när de inträffar. Det finns inget svar på, eller en garanti för, hur man som individ reagerar i en utsatt situation. Men den som har fått lite träning är betydligt bättre rustad, både mentalt och fysiskt, för chansen att undkomma fara än den som saknar det helt. 

Idag kan man lära sig självförsvar genom att gå kurs eller träna kampsport i en idrottsförening. Men beroende på vart du bor eller dina ekonomiska förutsättningar är inte dessa två alternativ öppna för alla. Och våld mot kvinnor förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper.

Därför uppmanar vi beslutsfattare inom skolväsendet att bereda möjligheter för självförsvarsträning på skoltid. På högstadie- och gymnasienivå når man en bred grupp av unga kvinnor i en fas av livet där man har god chans att bygga upp självförtroendet och kunskaperna de senare kan behöva för att överleva.

Det handlar inte om att lära sig slåss. Det handlar om möjligheten att slippa bli slagen.

Sarah Wennerström, 
Generalsekreterare 

Urban Andersson, 
Ordförande          

Michael Bergman
Ledamot, Förbundsstyrelsen

Skribent: Sarah Wennerström

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link