Hoppa till sidans innehåll

UPPDATERING: Förbundets information angående Coronaviruset 2019-nCoV

16 MAR 2020 09:19
Med anledning av spridningen av Coronavirus 2019-nCoV bevakar Svenska Karateförbundet verksamheten inom förbundet. Denna nyhet uppdateras löpande.
  • Uppdaterad: 16 MAR 2020 12:02

Uppdatering per 16/3. Corona-virusets omfattning genererar många frågor inom idrottsrörelsen. Vi hänvisar nu i första hand till Riksidrottsförbundets samlade råd och rekommendationer: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

Samt ber vi er hålla er uppdaterade via statens krisinformation: 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

SKFs kansliexpedition vid Globen i Stockholm håller stängt tillsvidare. 
Den dagliga verksamheten kommer att skötas på distans, med undantag för tävlingsärenden, som tillfälligt upphör. Det innebär t.ex. att handläggningstiden av tävlings- och coachlicenser sker på obestämd tid. Inga nya tävlingar kommer att sanktioneras för tillfället.

Resurser riktas i första hand mot förbundets basverksamhet med fokus att bibehålla en stabil organisation för förenings- och breddidrotten


Per 10/3 har Folkhälsomyndigheten höjs risknivån för spridning i Sverige. Utöver nedan tidigare information för personer som vistats utomlands vill vi uppmana samtliga som drabbas av sjukdomssymptom att vidta försiktighetsåtgärder vid folksamlingar. Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu av Folkhälsomyndigheten att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Förbundet bevakar situationen ytterst noggrant och kan komma med andra direktiv beroende på hur situationen utvecklas. Inga nya aktiviteter kommer sanktioneras för tillfället.

Vi uppmanar till att följa Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vidare uppmanar vi till att den enskilde tar eget ansvar i att hålla sig informerad kring utvecklingen av spridning samt tar del av UDs rekommendationer för de länder som är aktuella: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Information uppdaterad 2020-03-11


Förbundet har hämtat in information från UD och Folkhälsomyndigheten och rekommendationer kring resor. I dagsläget kommer inte några planerade förbundsaktiviteter kopplade till resor att ställas in, såvida inte direkt karantän finns i inreselandet, däremot ske på frivillig basis. Det innebär att representanter, landslagsmedlemmar och domare tillsvidare kan välja att avstå från att resa till uppdrag utan att det på något sätt kommer påverka deras ställning eller plats i förbundet eller landslaget.

Personer som den senaste tiden har vistats i de av Folkhälsomyndigheten utpekade områden där coronaviruset finns uppmanas dock att ta eget ansvar kring risken att vara smittobärare. I enlighet med rekommendationer bör försiktighetsåtgärder vidtas under en period på 14 dagar efter vistelse i dessa områden: 

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår 
  • Italien 
  • Iran
  • Sydkorea  

Försiktighetsåtgärder kan vara att undvika folksamlingar, exempel på tillfällen kan vara årsmöten, tävlingar och träning i förening. 

Personer som har vistats i av Folkhälsomyndigheten/UD utpekade områden och känner luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska kontakta sjukvården via 1177. 

Förbundet bevakar situationen ytterst noggrant och kan komma med andra direktiv beroende på hur situationen utvecklas.

Vi uppmanar till att följa Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vidare uppmanar vi till att den enskilde tar eget ansvar i att hålla sig informerad kring utvecklingen av spridning samt tar del av UDs rekommendationer för de länder som är aktuella: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

 Information uppdaterad 2020-03-02

/Förbundsstyrelsen 2020-02-27

Skribent: Sarah Wennerström Cedercrona
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link