Hoppa till sidans innehåll

RFs stickprovskontroll på föreningskvalitet

29 OKT 2018 13:19
Riksidrottsförbundet genomför under hösten 2018 en kvalitetskontroll på idrottsföreningar. I år är SKF ett av de 20 förbund som granskas.
  • Uppdaterad: 29 OKT 2018 13:19

Kontrollen innebär att föreningars verksamhet och uppbyggnad stäms av mot 8:e Kapitlet i RFs stadgar. Granskningen sker via IdrottOnline och i direkt uppföljning med föreningarna. Avvikelser som RF kan rapportera om, kan bland annat handla om att föreningar saknar organisationsnummer, att föreningar visar sig inte bedriva sådan idrottslig verksamhet som administreras av Svenska Karateförbundet eller att föreningar inte genomför årsmöte och väljer en styrelse. Granskningen sker via IdrottOnline och i direkt kontakt med föreningarna.

Varför är detta viktigt?
Svensk idrott bygger på en demokratisk princip. Föreningar ska bedriva verksamhet som tillvaratar sina medlemmars intressen, genom demokratiskt förtroendevalda företrädare och är relevant för idrottens utveckling och förvaltning – i vårt fall karate. Man får t.ex. ej bedriva verksamhet i syfte att personligt dra nytta av vinstintressen, använda bidrag på felaktigt sätt, rapportera fel antal medlemmar i IdrottOnline eller frångå de stadgar som finns att följa som medlemsföreningar i förbundet.

SKF värnar om den demokratiska principen och de föreningar som bedriver en sund och rättvisande verksamhet. Vi välkomnar RFs undersökning och ser fram emot resultatet, som kommer ge oss och våra medlemmar, om det behövs, bra verktyg för att säkerställa en god miljö framöver.

Föreningar som eventuellt visar sig inte kunna leva upp till kvalitetskraven kommer i första hand uppmanas att vidta nödvändiga förändringar för att behålla sitt medlemskap.

Kapitel 8 i RFs stadgar kan du läsa här:

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/stadgar-och-regelverk/rfs-stadgar-2017.pdf?w=900&h=900

Skribent: Sarah Wennerström Cedercrona
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link