Hoppa till sidans innehåll

Karate - en hållbar idrott?

02 OKT 2019 15:03
Förbundet har under året utvärderat karate med fokus på hållbarhet. Resultatet är en hållbarhetspolicy som ska kunna fungera som riktlinje från förening till stora evenemang.
  • Uppdaterad: 02 OKT 2019 15:03

 " -Vad är hållbarhet kan man undra? kommenterar GS Sarah W Cedercrona. De flesta tänker spontant på miljöfrågan, vilken är viktig. Men hållbarhet handlar också om andra värden i samhället. Hållbarhet inom idrottsrörelsen utgår från de globala målen, som vi sedan behöver tolka och göra till våra. Den här policyn är en början som vi hoppas att även våra föreningar och evenemangsarrangörer känner att de kan relatera till. Jag ser också en stor potential i att vi på alla nivåer kan bli bättre på att marknadsföra och framhäva karaten utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Policyn tar sikte på 2021, där EM i Göteborg blir en mätpunkt för vidare arbete i detta."

Policyn i sin helhet nedan:


Karate-en hållbar idrott

Hållbarhetspolicy med perspektiv 2021

Svenska Karateförbundet strävar efter att vara en jämlik, hållbar och inkluderande organisation. Under parollen Karate - en hållbar idrott ska vi verka för att vara en bidragande part i samhället och till ett hållbart liv för våra utövare. En ytterligare del är hur vi väljer att arrangera evenemang. 

Denna hållbarhetspolicy tar sikte mot 2021 när Sverige arrangerar EM i Karate.
Vi välkomnar föreningar och arrangörer att använda den som en riktlinje i sin egen verksamhet.


Vad gör vi redan idag?

Hållbar samhällsnytta

Karate är en livslång idrott, vi har utövare från barn till senior.

Karate är en livsstilsidrott som kan utövas av alla oavsett kön, ålder, fysisk förmåga eller social status.

Karate har stor etnisk mångfald och bred integration.

Karate utövas tillsammans, med lika utrustning och på samma villkor oavsett kön.

Vårt fokus ligger på breddidrott i demokratisk förening.

Se gärna vår film: https://www.youtube.com/watch?v=PUGiEjYYQL4&feature=youtu.be


Hållbart utövande

Vi tränar med social gemenskap i grupp men enligt individuella förutsättningar.

Det finns träning och tävling för alla åldrar.

Barn och vuxna/föräldrar kan träna tillsammans.

Vår idrott är socioekonomiskt fördelaktig med förhållandevis låga kostnader.

Vi har låga krav på anläggningar för att kunna utföra vår idrott.

Vår idrott tränar koordination, fokus, kontroll, fysisk styrka och smidighet med i första hand egen kroppsvikt vilket främjar fysisk hälsa efter egna förutsättningar och därmed förebygger skador.

Vår utrustning, bl.a. träningsdräkten kallad Gi, är mycket slitstark och håller i många år.

Vi tränar barfota och kan utöva vår idrott utan behov av kostsamma produkter som behöver bytas ut eller som skapar kommersiell ojämlikhet.


Hållbart arbete

Möten sker i första hand per telefon för samtliga förtroendevalda och kansli.

Fysiska möten hålls i samband med andra evenemang.

Resor inom landet för samtliga förtroendevalda sker i första hand med tåg eller via samåkning.

Kansliets tjänsteresor sker i första hand med tåg och kollektivtrafik.

Kansliet prioriterar digital kommunikation såsom fakturering, korrespondens, information, annonsering och övrig marknadsföring.

Kansliet sorterar och återvinner.

Vid konferenser eller sammankomster med catering erbjuds alltid varierad kost; såsom vegetariskt, glutenfritt, etnisk kost.

Vi strävar efter att våra arrangemang förläggs lätt tillgängliga och i samarbete med lokala aktörer.


Evenemang

I vår målsättning kring evenemang utgår vi från Riksidrottsförbundets definitioner kring hållbarhet. Med Karate EM 2021 som ledstjärna har vi identifierat 8 aspekter kring hållbarhet av RFs 47 sådana på https://hallbaraidrottsevenemang.se/, som vi särskilt vill arbeta med och som vi anser står i proportion till vår verksamhet: 05,07,12,13,14,25,31,41.
Dessa ser vi också i stor utsträckning kan tillämpas på övriga evenemang som sker i Sverige.

Inför EM 2021 är vår strävan bl.a. att:

- förlägga arrangemanget i en värdstad med korta avstånd för att minimera transporter och transfer, både för internationellt och nationellt resande.

- i det fall transporter behövs välja miljövänliga alternativ.

- samarbeta med lokala leverantörer och köpa lokala tjänster.

- välja miljöcertifierade leverantörer.

- erbjuda närproducerat och varierad kost i vårt cateringkoncept samt undvika engångsartiklar.

- funktionärsstab och övrig personal ska ha en jämn könsfördelning.

- i samarbete med arenan hitta ett tydligt och bra system för sopsortering och återvinning.

- marknadsföra den goda kvalitén hos svenskt vatten för att minska engångsflaskor.

- marknadsför gratis cykeltjänst till besökare om värdstaden har en sådan.

- utbilda vår personal/volontärer inför evenemanget för att skapa trygghet genom kunskap.

- utifrån våra förutsättningar samarbeta med värdstaden kring deras hållbarhetsmål.

Kort Fakta om EM 2021: 

EM-veckan äger rum i Göteborg, arena Scandinavium, och pågår måndag till söndag, med tävlingsdagar för publik onsdag till söndag 12-16 maj.
Det finns 8 klasser att tävla i för både kvinnor och män samt klasser i para-karate, d.v.s. karate för utövare med funktionsnedsättning, för både kvinnor och män.
EM samlar deltagare, domare och delegationer från 53 länder, beräknat antal är ca 1500 inresande personer, plus publik och lokala aktörer.
 

_______________________________________________________

Policy som PDF >>

Vill du veta mer om Karate ur ett hållbarhetsperspektiv?

Kontakta SKF Generalsekreterare Sarah W Cedercrona.

E-post: This is a mailto link
Tel 08-597 604 92
www.swekarate.se


E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link