Hoppa till sidans innehåll

Idrottsrörelsen kraftsamlar kring kränkningar och lika villkor

22 MAJ 2017 11:29
19-21 maj ägde Riksidrottsmötet rum i Karlstad. Här samlas beslutsfattare inom Sveriges största folkrörelse för att forma framtiden för svensk idrott. Vi var naturligtvis på plats - här kan du läsa om besluten som kommer påverka KarateSverige.
  • Uppdaterad: 20 FEB 2018 15:25

Riksidrottsmötet, RIM, är det högsta beslutande organet inom svensk idrott, äger rum vartannat år och är Riksdisdrottförbundets och SISUs gemensamma årsstämma, där samtliga idrottsförbund är medlemmar och har rösträtt. Ombud för karatens räkning var Vice Ordförande Jadranka Plese, Generalsekreterare Sarah Wennerström och styrelseledamot Jane Schörling. Under tre dagar har ärenden behandlats och många beslut tagits. Starkast lyser dock den konsensus som rådde kring frågor om jämställdhet och etik.

Bl.a. fattade stämman det historiska beslutet om att införa stadgade regler om jämställdhet. Rent konkret betyder det att från 1 juni 2021 ska samtliga idrottsförbund se till att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i sina styrelser och valberedning.  De nya strategiska målen, med sikte på en förändring till senast 2025, satsar också på att detta även ska kunna vara verklighet på distriktsnivå och hos föreningar.

Vår Generalsekreterare Sarah Wennerström kommenterar beslutet.

”Forskningen visar att verksamheter mår som bäst när det finns en lika fördelning och lika delat ansvar mellan könen. Det finns inga ursäkter längre för att inte ta tag i den här frågan och se till att det blir verklighet, det är hela idrottsrörelsen med 71 olika idrottsförbund överens om, vilket visat sig nu under RIM. Vi har alla dock olika utmaningar för att komma framåt i detta. Vissa förbund har underskott på män, som Gymnastik, Dans och Ridsport, vissa har underskott på kvinnor – som bl.a. vi inom Karaten.”  

”Jag skulle dock vilja påstå att vi inom Karate har mycket goda förutsättningar att snabbare än vad RIM nu stipulerat kunna föregå med gott exempel och gör ett ordentligt skifte i rätt riktning. Tittar man på totalt hela KarateSverige, inkluderat utövare, är fördelningen ca 35 % kvinnor och 65 % män, så siffermässigt ligger vi efter och framförallt i beslutsfattande positioner. Däremot är vi jämlika i vårt utövande där vi tränar tillsammans och på samma villkor oavsett kön. Personligen och baserat på egna erfarenheter har jag alltid upplevt karaten som mer jämställd än det näringsliv jag varit verksam i och jag hyser gott hopp om att vi kan nå det här målet. Vår differens beror enligt min uppfattning inte på att vi är inskränkta i vår attityd mot varandra, utan på en eftersläpning beroende på karatens långa historia - som av olika skäl genom tiderna präglats av en patriarkalisk maktstruktur. Men det var då. Nu är karaten på alla sätt också till för kvinnor och då måste vi också låta det återspeglas i beslutsfattande positioner – annars ger vi inte en rättvis bild mot våra utövare. ”

”Det är också viktigt att framhäva”, fortsätter Sarah Wennerström, ”att det inte på något vis handlar om att peta bort människor som redan gör ett bra jobb, till förmån för den regel som nu införs – vi måste fortsatt förvalta den goda kompetens som redan finns, män som kvinnor. Istället ska vi sikta på att komplettera. Jag vill därför å det starkaste uppmana samtliga föreningar och distrikt, såväl som att vi själva ska granska våra centrala strukturer med ledning och kommittéer, att se över fördelningen i sina styrelser, utöka eller förändra, och göra sitt absolut bästa för att komplettera sina organisationer och hitta en minst 60/40 fördelning mellan representanterna avseende kön – så snart som möjligt. Vi vet att många föreningar redan gör ett bra jobb och har tagit fram både policies och stadgar som hanterar dessa frågor. Men vi måste bli fler.”

”Jag har ofta hört argumentet att ”det måste vara den karatetekniska kompetensen som styr och de högst graderade råkar vara män, därför ser styrelsen ut som den gör”. Tittar på man på dagens verklighet så stämmer ofta detta på grund av våra traditioner och den tidigare nämnda eftersläpningen som råder inom vår historik. Men det finns ingen korrelation mellan bältesgrad och förmåga att administrativt och demokratiskt kunna vara behjälplig i att driva en bra idrottsförening. Det ena behöver inte utesluta det andra - vi behöver båda. Jag tror också att många föreningar även skulle välkomna fler som hjälper till, fler instruktörer, fler som är villiga att ta styrelseuppdrag etc. Men när vi nu tillsätter dessa platser så ska vi också ta jämställdheten i beaktande. Om vi lyfter blicken och vågar ta steget att välkomna fler personer in i verksamheten så är jag övertygad om att vi kommer få många goda tillskott i vår strävan att utveckla karate såväl som i att nå jämställdhetsmålen. Det vore en välförtjänt triumf att  kunna visa på att Karaten minsann gjort sin hemläxa – och det frivilligt. Jag vet att vi kan.” avslutar Sarah

Mer info och fakta kring beslutet om jämställdhetsmål >>

Det andra stora och viktiga beslutet som togs under RIM handlar om att hitta en gemensam etisk policy för idrotten samt förebygga och hantera kränkningar av olika slag.

”Vi, dvs stämman, gav Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att till nästa RIM 2019 arbeta fram förslag på gemensamma riktlinjer som stöd för oss inom idrotten när vi arbetar med frågor gällande etik och kränkningar. På senare tid har dessa frågor tyvärr blivit högaktuella, särskilt genom rapportering av övergrepp mot barn och ungdomar."

"Även här har vi inom karaten förhållandevis varit förskonade i jämförelse med andra idrotter, troligtvis genom vår förankring i Budo, vår egen etiska kod, som gör att vi generellt har en inbyggd respektfull inställning mot vår omvärld och våra medmänniskor och därmed har en sund inställning till att behandla varandra på ett bra sätt. Det är ett viktigt arv vi har, själva basen i karate, som vi ska vara tacksamma för och verkligen anstränga oss att förvalta vidare på bästa sätt, från föreningen och genom alla delar i vår organisation. Men trots det sker ibland incidenter även i våra led. Det är inget vi kan blunda för eller se genom fingrarna med. Vi är inte bättre än vår svagaste länk och även vi måste våga ta debatten. Det är aldrig, på något sätt, acceptabelt att människor far illa inom sin idrott - eller utanför.” säger Sarah Wennerström.

”Våra dojos ska vara en trygg plats för gemenskap, solidaritet och där man deltar för att utvecklas och har roligt. Vi måste ha nolltolerans på kränkningar och övergrepp, vare sig det handlar om elaka kommentarer i omklädningsrummet eller brott av grövre natur. Därför välkomnar vi tillsammans med våra idrottskollegor i andra förbund det här beslutet. Vi kommer dock inte sitta och vänta för karatens del till 2019 utan ska under tiden fram till dess se över våra egna möjligheter att ta fram ett bättre stöd till våra föreningar med tydligare riktlinjer om vad man kan och bör göra, om och när något händer i verksamheten”. rapporterar Sarah vidare.

”Att notera är att den etiska koden och uppförandekoden också avser att spänna över vidare begrepp mot bakgrund av bl.a. frågor och problemställningar som uppstått på senare tid och bottnar i ämnen som integration, karate för alla, kulturfrågor och andra samtida diskussionsområden. Det här är ett bra beslut och det blir spännande att se vart förslaget landar.”

I sak innebär beslutet på RIM att Riksidrottförbundets styrelse har fått i uppdrag till 2019 att:

(1) Ta fram förslag på en gemensam etisk kod för att stärka idrottens värdegrund samt införa en uppförandekod

(2) Inrätta idrottens ombudsman som ska ge stöd & verka rådgivande till föreningar & SF samt ha rätt driva bestraffningsärenden

(3) Inrätta extern visselblåsarfunktion dit personer med kännedom om oegentligheter inom idrotten kan vända sig och tipsa anonymt

(4) Preskriptionstiden för sexuella övergrepp & andra händelser som inte är kopplat till tävlingsmomentet föreslås ses över

Mer info om beslutet kring stärkta åtgärder för trygg idrott >>

Övrigt att notera från RIM är att organisationsstrukturer för handläggning av dopingfrågor inom svensk idrott ska ses över, Björn Eriksson valdes om som ordförande på två år och att de nya strategiska målen för 2025 klubbades igenom.

Här kan du läsa mer om RIM 2017 i sin helhet och vilka ärenden som behandlades >>

Karateförbundet tackar RF/SISU, Värmlandsidrotten, Karlstad och våra idrottskollegor för ett väl genomfört Riksidrottsmöte!


E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link