Hoppa till sidans innehåll
Foto: Christer Hagman

Coachning av barn – vart går gränsen?

08 SEP 2017 15:31
Under 2015-2017 har förbundet genomfört en större genomlysning av frågan om coachning av barn. Nu skärper man kraven för barncoachning.
  • Uppdaterad: 20 FEB 2018 15:25

SKFs barnregler inleds med:

Barns tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor!

Tävling och särskilt barntävlingar engagerar. Det är roligt, spännande och både barn, föräldrar och coacher gläds åt när det går bra och blir besvikna över motsatsen. Känslor svallar och pulsen är hög både på mattan och hos anhöriga på läktaren.
Från förbundets sida anser vi det positivt och glädjande att många engagerar sig och vi vill ha det så. Ju fler som är villiga att ställa upp inom tävlingsverksamheten och vill hjälpa till att ta hand om våra växande barngrupper – ju bättre.
Med engagemanget följer dock en viss problematik.

Hur balanserar man engagemanget när man ska ställa lek mot prestation?

Här spelar coachen en viktig roll.

Efter att frågan om införande av coachning av barn väckts under 2015, och förbundsstyrelsen hämtat in synpunkter på remiss kring denna, infördes under 2016 ett prövoår för coachning av barn - dock med särskilda regler. Ett blandat resultat efter året som gått väcker just frågan - när är inte längre tävling på barnets villkor?

En coach är i alla lägen ålagd att känna till coachregler, tävlingsregelverk, tävlingsbestämmelser och därmed förenade tillägg. I fallet där man coachar barn införde man också under 2016 det särskilda tillägget ”Instruktion för coachning av barn”. Om detta inte följs kan en coach, eller annan person i barnets närhet som stör, bestraffas genom att avvisas från tävlingen och sitt uppdrag.

Efter prövoåret med ovan förutsättningar fick Tekniska kommittén i uppdrag att genomföra en utvärdering. Under 2017 har de intervjuat barn och vuxna i barnens närhet om hur de upplever coachning med fokus på kumite, där den s.k. tekniska coachningen förekommer. Med barn avses de under 14 år.

Förbundets absolut viktigaste bestämmelse för barncoachning är ”En coach ska finnas för barnet som en trygghet, EJ för att mana på till prestation eller vinst.”

I svaren från majoriteten av de tillfrågade barnen kan vi dock se att de mottagit coachning som kan upplevas som aggressiv och hetsande, dvs. den typ av coachning som enligt instruktionerna ej är tillåten. Bland de svar som gavs fanns exempel såsom:

"Var mer aggressiv, rena tekniker, inte avvakta!"
"Oftast att jag ska slå i magen."
"Att jag ska vara mer på och attackera."
”Slå i huvudet när det är korta personer."

Är det okunskap om förbundets riktlinjer som gör att man ändå väljer att coacha på ett olämpligt sätt? Eller är det känslor som svallar så man inte kan lägga band på sig? Oavsett vilket bör man då ifrågasätta lämpligheten som coach för barn.

Undersökningen visade också att ca hälften av coacherna är föräldrar som fått uppdraget av föreningen. Där är det extra viktigt att föreningen som delegerar uppgiften ser till att informera föräldern med coachroll om vad det är som gäller, - det är i alla sammanhang föreningens skyldighet och ansvar att se till att tillförordnade coacher och tävlande vet vilka regler som gäller.

En annan problematik är störande beteende kring tatamis och på läktare vid barntävlingar. Det förekommer ofta olämpliga tilltal och aggressiva rop från läktare till de tävlande. Likaså trängsel av obehöriga kring tatamis som försvårar för domare och påverkar säkerheten.

Vi ska heja på våra barn, inte hetsa dem.

Vi ska också visa respekt för de som arbetar på golvet och ge dem bästa möjligheten till att genomföra en rättvis och bra tävling – inte stå i vägen när vi inte har där att göra.


Tekniska kommittén avråder, baserat på 2017 års undersökning, helt från teknisk coachning. Förbundsstyrelsen har efter långa diskussioner och utvärdering av sammantagna faktorer dock valt en mellanväg. På styrelsemöte den 1/9 valde man att tillåta fortsatt coachning av barn men med vissa ändringar. Det kommer också att bli hårdare bestraffning för de coacher som inte följer instruktionerna för barncoachning eller andra som stör ordningen.

I övrigt tittar förbundet på andra möjliga åtgärder som kan träda ikraft framöver.

Förbundsordförande Urban Andersson kommenterar: ”Barns tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor. Det är trots allt så att barnen, enligt vad som framkommit, vill ha en coach med sig när de går upp på mattan. Vi har dock uppenbarligen misslyckats med att tydliggöra våra instruktioner och riktlinjer kring hur det ska gå till och vi vill ha en chans att göra det innan vi helt tar bort möjligheten till teknisk coachning.
Man ska som coach dock vara ytterst medveten om att det ALDRIG är okej att skälla på, hetsa, svära eller på annat sätt tilltala sina elever olämpligt under, före eller efter match, oavsett hur passionerad man är för karate. Samma sak gäller för andra vuxna på plats. Det gör mig ledsen och besviken att höra att det fortfarande händer. Därmed sagt så vet vi att det också finns många som är duktiga på positiv coachning och det är dessa vi hoppas kunna lyfta fram och få att föregå med goda exempel. Om förbättringar inte sker få vi utvärdera igen.”

Mot bakgrund av ovan vädjar härmed förbundet till samtliga inom svensk karates tävlingsverksamhet, inför det fortsatta tävlingsåret 2017 och framåt, att hjälpa oss få till en förändring i positiv riktning och att vi tillsammans gör vårt bästa för att ta hand om våra barn – vår framtid.

För mer information se särskilda dokument för barntävling:

Regeltillägg för barn >> 

Instruktion för coachning av barn >>

Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn >> 

Komplett uppsättning av ramverk och regler för tävling finner du under Tävling/Regler och dokumentwww.swekarate.se.

TKs undersökning finner du här >>

Förbundsstyrelsens beslut i sin helhet; protokoll FS06/17 >>

Skribent: Sarah Wennerström
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link