Hoppa till sidans innehåll
Foto: Christer Hagman

Öppet brev till media från Svenska Karateförbundet

02 DEC 2015 09:23
Det är frekvent förekommande att namnet på vår idrott – Karate, används i samband med text och rubrik där våldsrelaterade nyheter speglas. Vi anser att det är ett missbruk av benämningen. Svenska Karateförbundet vädjar härmed till samtliga media och journalister som överväger att använda ”karate” i sin rubricering att i fortsättningen göra det med försiktighet, större förståelse och med mer respekt för våra idrottsutövare.
  • Skapad: 02 DEC 2015 09:23

I det fall det inte bevisligen går att avgöra om gärningsmannen är en karateutövare finns inte belägg för att använda termer som ”karatesparkar”, ”karateman” och liknande språkbruk. Det medför stämplar för vår idrott med felaktiga associationer. 

Karate är en idrott med hög teknisk nivå av träning. Det finns en uppsjö av olika varianter på bentekniker och ”karatespark” är i sig inte ett begrepp. Det finns tillika en uppsjö av andra idrotter där sparkar används och vi anser det högst olyckligt att media i detta fall väljer att anamma den fördomsfulla inställningen mot just karate i författandet av artiklar och nyheter. Det tyder på okunskap och ett generiskt tänkande.

Vi har mervärden inom vår idrott som kommer i skymundan av fokusen som verkar ligga på att skapa mest uppmärksamhet. Mervärden som att visa respekt och ödmjukhet inför varandra och sin omvärld, att alla ska ha möjlighet att få delta och behandlas lika, den sociala gemenskapen, att ge verktyg och mental träning som ger nytta i din vardag, att vi lär oss självförsvar som faktisk kan rädda livet i en utsatt situation. Inom Karate kallar vi det Budo-anda. Grundtesen i detta är att även om vi tränar på det sätt vi gör så är vårt främsta mål att aldrig behöva använda våld.

Det är därför högst olyckligt att media väljer att rubricera på ett sådant sätt att det sänder fel signaler till omvärlden. Ni förringar värdet på en anrik idrott med ca 20.000 utövare i Sverige, varav en stor del idag är barn. Ska exempelvis dessa barn behöva komma till skolan och inte våga berätta om vilken idrott de utövar för att rubriken i tidningen dagen innan stämplar karate som något kriminellt och förkastligt?

 

Med förhoppning om ökad hänsyn och för er fortsatta förståelse följer här en sammanfattning om karate som idrott:

  • Karate är en Budo-art, dvs. vi har en lång historia kopplad till gamla Japan, där Karate utöver idrottsperspektivet också är ett sätt man anammar och en uppsättning riktlinjer du har till hjälp inom alla aspekter av livet, inte bara i dojon (träningslokalen). Filosofin förklaras i grunden med att budoutövaren genom träning ska ”bli en ädlare människa, med både stolthet och hög känsla för moral”. Våra nyckelord är respekt, för omvärlden och dina medmänniskor, disciplin och ödmjukhet. Karate är fostrande och en idrott där du kan lära och träna hela livet. Vi har idag aktiva utövare mellan 4-5 år upp till 85. Karate i sin ursprungliga form uppstod som ett träningssätt för att stärka de försvagade och vår grund är än idag självförsvar.

 

  • Karate är en av de idrotter med högst integrationsfaktor och en stor del av våra utövare har annat ursprung än Sverige. Vårt träningsspråk är japanska och överskrider språkbarriärer.

 

  • Karate är en jämställd idrott. Kvinnor/män, pojkar/flickor tränar tillsammans och samma saker.

 

  • Karate är en socioekonomiskt fördelaktig idrott. Avgifterna är låga i förhållande till de flesta andra idrotter och det kräver ingen dyr utrustning, vi tränar t.ex. barfota och en träningsdräkt, Gi, håller i flera år. 

 

  • Inom svensk karate förekommer inte elittoppning och därmed följande utslagning i unga åldrar.

 

  • I det fysiska utövandet av karate tränas hela kroppen, genom övningar i styrka, smidighet, koordination, balans samt inlärning av självförsvarstekniker. Det är mycket få skador inom Karate och du kan börja när som helst oavsett ålder.

 

  • Tävlingar genomförs med syfte att få poäng för väl genomförda tekniker och kontroll av dessa. På träning lär man sig karate som självförsvar, på tävling visar vi upp vad vi lärt oss, men utan att med vilja skada motståndaren.

 

Vill ni veta mer om karate är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Sarah Wennerström    

Generalsekreterare
Dir: 08-597 604 92
This is a mailto link 


Skrivelse som PDF >>

Svenska Karateförbundet är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Vi har idag 314 föreningar och ca 20.000 utövare.

Skribent: Sarah Wennerström

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link