Hoppa till sidans innehåll

Våra direktiv


Direktiv för Organisationsutvecklingskommittén. 
Fastställda av förbundsstyrelsen den 30 november 2012

Direktiv
Kommittén ska arbeta med organisationsutveckling inom förbundet. Detta för att få en organisation som på bästa sätt verkar för karatens utveckling. En organisation som arbetar utifrån idrottens förutsättningar. Avsikten är att gruppen ska ta fram organisatoriska och praktiska verktyg för Förbund, Distrikt och Förening samt etablera organisationsledare som begrepp och funktion inom förbundet.
Kommittén skall, i samarbete med SISU, ta fram utbildningar som hjälper förbundets organisationsledare att få ett grep om idrottens organisation. Detta för att förbundet ska få en organisation som på ett bättre sätt är anpassad till idrottens utbildnings, finansierings- och bidragssystem. En sådan organisation kommer på ett bättre sätt att kunna tillgodogöra sig de medel som stat, landsting och kommun avsatt för att stödja idrotten och dess utveckling. Genom detta kommer förbundet att få ökade resurser att utveckla såväl distrikt(SDF), föreningar som enskilda medlemmar.

Kommittén skall
 - styras genom direktiv från förbundsstyrelsen,
- utgöra kunskaps- och stödfunktion för förbundet,
- informera/orientera förbundsstyrelsen kring idrottens utbildningssystem och finansieringssystem,
- utbilda SDF och Föreningar kring samarbete med SISU, RF (Idrottsförbund), DF (distriktsförbund) och kommun,
- skapa en försöksutbildning av organisationsledare i distrikten,
- skapa en försöksutbildning av utbildningsledare i förening,
- skapa kommunikation med organisationsledare,
- skapa webbsidor som stödjer organisationsledare, utbildningsansvariga i SDF och utbildningsledare i förening.

Förklaringar
Organisationsledare = förtroendevalda i styrelser och kommittéer (till skillnad från aktivitetsledare/instruktörer).
RF: Riksidrottsförbundet.
SF: specialförbund t.ex. Svenska Karateförbundet.
DF: distriktsförbund t.ex. Norrbottens Idrottsförbund.
SDF: Specialdistriktsförbund t.ex. Övre Norrlands Karateförbund.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:39 Skribent: Bo-Teddy Olsson

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Arenavägen 55,7 tr
121 77 Johanneshov

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link