Hoppa till sidans innehåll

Ärendehantering


Vilka kan inkomma med ärenden för behandling
av förbundsstyrelsen?

-       Föreningar

-       Enskilda medlemmar i föreningen

-       Kommittéer

-       SDF

-       Allmänheten

Ärenden och frågor som skickas till styrelsen behandlas i de flesta fall på nästkommande styrelsemöte. Där beslutar styrelsen om ärendet kan avgöras av dem eller skall/bör skickas vidare på remiss. Remissinstanser är kommittéer, SDF eller andra externa instanser som kan anses inneha expertis på området.

  • Frågor som berör verksamheten inom organisationen behandlas först av styrelsen som avgör om frågan ska gå på remiss och vilken remissinstans som är lämplig i frågan.
  • Anmälan om bestraffningsärende skickas av målsägande till kansliet och överlämnas till juridiska nämnden som första instans med kopia till styrelsen. Bestraffningsärenden följer samma ordning som allmänt gäller för ärenden ställda mot enskild individ, vilket innebär att det finns en ärendehandläggningsordning som följer allmänt erkända principer. De dokument som JN förhåller sig till är Riksidrottsförbundets stadga, Svenska karateförbundets stadga och medlemsföreningens stadga. Juridiska nämndens beslut kan överklagas till Förbundsstyrelsen. Riksidrottsnämnden (RN) är tredje och sista instans för överklagan.
  • I frågor som kommer direkt till kommittéerna har kommittén svaranderätt. Baserat på sin information kan kommittén komma med förslag till styrelsen som i sin tur kan välja att remittera ärendet till annan instans.
  • Ärenden/önskemål från föreningar som skall behandlas på årsmötet ska lämnas in som motioner senast den 31 december året innan.
  • Ärenden/förslag från styrelsen som skall behandlas på årsmötet lämnas som propositioner till årsstämman.
Uppdaterad: 21 APR 2017 11:16 Skribent: Sarah Wennerström

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link