Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Policy för förtroendevalda


Att vara förtroendevald inom Svenska Karateförbundet innebär att man accepterar ett ansvar att förvalta och utveckla det som stärker och gynnar utvecklingen av svensk karate.  

Som förtroendevald, till skillnad från att vara anställd, sköts uppdraget i enlighet med den personliga övertygelsen vilket gör att gränsen mellan att vara privatperson och inneha rollen som förtroendevald är flytande och man förväntas att alltid ta hänsyn till sitt officiella uppdrag.
Denna policy ska mot bakgrund av ovan anses som förenklande riktlinjer för dig som har en roll inom förbundets verksamhet.

Förtroendevalda är de personer som valts av årsstämman, är tillsatta av förbundsstyrelsen eller inom kommittéer och arbetsutskott. 

  • Förtroendevald skall inte utnyttja sin roll eller titel inom förbundet för att gynna egna eller andras privata intressen, ekonomiska eller annat, eller för att tillskansa sig eller annan otillbörliga fördelar.

  • Förtroendevald skall inte som person eller genom något media ge sken av att verka i förbundets namn om så inte är fallet.
  • Förtroendevald skall inte som person eller genom något media ge sken av att verka i privat syfte när det handlar om ett förtroendeuppdrag inom förbundet.

  • Förtroendevald förväntas uppträda ansvarsfullt och på ett sådant sätt att det inte försvårar, skadar eller motarbetar förbundets verksamhet eller karatens goda rykte.

  • Om uppenbart jäv eller en intressekonflikt uppstår inom uppdraget förväntas den förtroendevalda självmant träda tillbaka och/eller påkalla uppmärksamhet till förbundsstyrelsen.

  • Förtroendevald skall under tiden av sitt uppdrag och vid alla officiella tillfällen följa förbundets regler och riktlinjer och verka i sitt uppdrag som en god ambassadör för förbundet och karate.

  • Förtroendevald kan i särskilda fall genom sin roll anta specialistuppdrag som ligger utanför förbundets officiella verksamhet om detta riktas mot en särskild målgrupp eller särskilt ändamål som kan anses ligga inom ramen förbundets prioriterade utvecklingsområden eller kan antas bidra till karatens goda rykte i samhället. Ett sådant uppdrag ska innan det initieras godkännas av förbundsledningen eller respektive kommittés ordförande.

  • Vid oklarheter eller i det fall en förtroendevald kan anses brista i sitt agerande gentemot denna policy handhas det i första hand av förbundsstyrelsen som beslutar om därmed förenliga åtgärder. 

FS 20161108

Uppdaterad: 29 NOV 2017 11:10 Skribent: Sarah Wennerström
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link