Hoppa till sidans innehåll

Utbildningsstege för certifiering av instruktörer


Svenska Karateförbundet uppmuntrar medlemmar att utbilda sig inom ledarskap, modernt föreningsarbete och träningslära. Denna utbildningsstege har till syfte att ge er verktyg för kompetenshöjning och kvalitetssäkring och kan ses som en långsiktig investering för er förening.

Genom att följa denna utbildningsstege får ni certifierade instruktörer och föreningsmedarbetare, vilket stärker er i ert arbete och ger er trovärdighet gentemot föreningsmedlemmar och er omvärld.

Utbildningarna är baserade på SISUs utbud för tränare i kombination med förbundets karate-specifika utbildningar (FSU).

För att få en snabb överblick och bra förståelse för föreningsarbete och er förenings relation till idrottsrörelsen i Sverige rekommenderar vi att ni gör SISUs onlineutbildning Introduktionsutbildning för tränaresom ett första steg. Den är gratis och uppbyggd i tre kortare avsnitt och beräknas ta cirka 2–3 timmar.

Den ger er en bra grund att stå på i allt ert föreningsarbete samt utbildningsstegen nedan och är även en bra introduktion för yngre tränare och andra engagerade i föreningen, t ex föräldrar.

D-nivå 

  • Ren Vinnare – onlinekurs om doping. Kursen är gratis och obligatorisk. Denna korta kurs består av 7 korta moduler, (3-4 min/modul) där ni  lär er det allra viktigaste inom antidoping.
  • Grundutbildningen för tränare - Utbildningen omfattar ca 25 lektionstimmar á 45 minuter/lektion och sker i ett varierat lärande med fördelning på ca 12 lektioner som egen studier, 10 lektioner under fysisk träff samt 3 lektioner hemma i din förening.

Den som uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om D-certifikat för instruktörer.


Ersätter tidigare krav på Plattformen. Du som har genomfört denna 2015-2018 kan tillgodoräkna dig detta intyg.

C-Nivå 

  • GTU 1(Grundtränarutbildning 1) - 20 lektionstimmar och som vänder sig till dig som leder ungdomar i åldern 11 år till 15 år.
  • Karatefys 1 – (FSU)

Den som genomfört D-nivå samt uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om C-certifikat för instruktörer.

B-Nivå 

  • GTU 2(Grundtränarutbildning 2) - fördjupningsutbildning på 33 lektionstimmar som vänder sig till dig som leder ungdomar i åldern 16 år och uppåt och genomgått GTU 1.
  • Valfri FSU - I dagsläget finns FSU-utbildningarna Karatefys 2Budohistorik eller Aktivitetsledare för Para-Karate som tillval.

Den som genomfört C-nivå  samt uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om B-certifikat för instruktörer.

A-Nivå 

Den som genomfört D, C och B-nivå samt uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om A-certifikat för instruktörer.


Du kan även genomför våra förbundsutbildningar som fristående kompetensutveckling, idag finns tillgängligt:

  • Fystränarutbildning steg 1 & 2
  • Budohistorik
  • Aktivitetsledare för Para-Karate 

Vid eventuellt urval vid FSU utbildningar prioriteras de aktivitetsledare som avser att genomföra eller har genomfört övriga nivåer i utbildningsstegen.

I den mån det är möjligt att validera SISUs utbildnigar äger SISU beslutsrätten att tillgodoräkna/validera dessa utbildningar.


Ansökan av utfärdande av certifikat för instruktör som genomfört behörighetsgivande utbildning görs vid Svenska Karateförbundets kansli. Skicka ansökan tillsammans med kopior på kursintyg, samt ett ansiktsfoto via e-post till This is a mailto link, eller via post till: Svenska Karateförbundet, Arenavägen 55, 121 77 Johanneshov

Licens och diplom kommer att utdelas till de som sökt och beviljas certifikat.

Instruktörslicenser utfärdas tillsvidare. Instruktören förväntas följa Kap 11 Etiska normer i SKFs stadgar, förbundets coachregler samt iaktta Riksidrottsförbundets gällande riktlinjer för barnidrott. Om överträdelser mot ovan sker förbehåller sig förbundet rätten att återkalla licensen.

Har du frågor kring utbildningar? Hör av dig till till kansliet på This is a mailto link.

Utbildningsstegen uppdateras vid förändringar i kursutbud. Denna version 2019-08-15.

Uppdaterad: 23 AUG 2018 09:41

Gilla oss på Facebook!

  

  
 vaccinera

Antidoping

  

 

 

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Arenavägen 55,7 tr
121 77 Johanneshov

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link