Hoppa till sidans innehåll

SISU Idrottsutbildarna


SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation med syfte att stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet. Som en föreing med önskan att utvecklas och växa finns många fördelar att samarbeta med SISU.

Varför ska vi då arbeta med lärgrupper, kurser, föreläsningar mm?
Det blir ju mer administrativa uppgifter säger många. I själva verket blir det en marginell skillnad men däremot många fördelar.  

Videoklippet från SISU Stockholm förklarar enkelt varför:
https://www.youtube.com/watch?v=l0ZYuIKqlWE

Så startar du en utbildning i din förening 

Först och främst måste föreningen registrera en utbildningsansvarig i idrottonline för att komma åt utbildningsmodulen.

Ta sedan kontakt med ditt SISU-distrikt. Vi länken i vänstermenyn ni upp vem som är Karates huvudkonsulenten i ditt län. Via dialog med föreningen och SISU konsulenten hittas lösningar som passar er och föreningens utveckling

Nästa steg är att fylla i/registera en lärgrupp/kurs mm i idrottonline. Hjälp med instuktion finns att få på följande länk: 
http://idrottonline.se/Support/Videoklipp/ 

Vill ni registrera via en app, så kan ni följa instruktionerna på följande länk:
http://idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/manualer---helpcenter/pdf-filer/app-fullversion.pdf


Vad kan föreningen göra?

Förslag ett: Jobba i lärgrupp

En lärgrupp kan jämföras med en studiecirkel. I lärgruppen träffas en mindre grupp människor, under en kortare eller längre tid. Ni jobbar fram en plan över vad ni vill lära er och förankrar den med SISU. Tillsammans studerar ni och lär er något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans. Lärgruppen bygger på samtalet mellan er i gruppen. Som utgångspunkt har ni ett studiematerial. Det kan vara en bok eller annat material i ämnet ni valt.

Kännetecknen för lärgruppen är följande:

 • Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan som inkluderar en tidsplanering.
 • Det ska finnas av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare.
 • Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren ska delta.
 • Lärgruppen ska pågå minst en utbildningstimme (45min)
 • För att räknas som deltagare måste man ha fyllt 13 år.

 
  Enkel manual för att starta en lärgrupp via idrottonline.

  Hjälp-instruktions filmer finns på följande länk   http://idrottonline.se/Support/Videoklipp/ 

 1. Registrera en utbildningsansvarig i er förening (skapar tillgång för utbildningsmodulen)
 2. Kontakta er karate SISU konsulent
 3. Välj rubrik på lärgruppen, registrera deltagare, kursledare/na, samt antal kommande sammankomster
 4. Gör en studieplan
 5. Godkännande från Sisu
 6. Registrera sammankomsterna
 7. Vid avslutad lärgrupp, sänd registreringen ifylld till Sisu-konsulenten

  Allt sker via idrottonline

 Förslag två: Ha en kurs i föreningen

Vill ni jobba mer intensivt och komprimera lärandet? Då passar det med en kurs. En kursledare, som har en speciell kompetens, leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. Ni ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Här är det viktigt att ni kontaktar SISU innan ni drar igång med jobbet.

Kännetecknen för en kurs är följande:

 • Minst fyra deltagare inklusive kursledare.
  • Bidrag beräknas för utbildningsdag som omfattar minst 3,4 eller 6 studietimmar á 45 minuter, skillnaden beror på vilket SISU distrikt man tillhör. För utbildning som omfattar flera dagar kan timantalet fördelas mellan dagarna, dock minst 3 studietimmar per dag. 


Förslag tre: Bjud in till en föreläsning

Vill ni samla era medlemmar kring ett tema? Då passar en föreläsning bra. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus.Exempel: BudohistorikFörslag fyra: Starta ett process- och utvecklingsarbete

När specialdistriktsförbundet eller föreningen vill utvecklas och stärka organisationen och era styrdokument kan ett process- och utvecklingsarbete vara en god arbetsform. Då leder en av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet, som resulterar i en dokumentation och handlingsplan.Förslag fem: Lärande för barn

Lärande för och med barn. Riktar sig till barn i åldern 7-12 år och ger möjlighet till lärande med hjälp av pedagogiska arbetsformer anpassade till barnens mognad- och utvecklingsnivå. Barnen är involverade i planering och genomförandet och lär sig med och av varandra. Fantasi, kreativitet och skapande tillsammans med reflektion och diskussion är återkommande inslag. Ledaren ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna.

 

 

 


Besök SISU Idrottsutbildarna på webben

 

Uppdaterad: 06 FEB 2017 15:38

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link