Hoppa till sidans innehåll

Svenska Karateförbundets IL-uppdrag


Vi ska genom Idrottslyftet sträva efter att utveckla vår verksamhet så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att träna karate i förening och stimuleras till ett livslångt karateutövande.

Vi gör detta utifrån fyra övergripande faktorer som är viktiga för vår verksamhet och olika utvecklingsområden med tillhörande strategier inom dessa.

 

1) Föreningsmiljö

1.1 Utvecklingsområde: Stärka karatens värdegrund

Karate är inte bara träning utan en livsstil, ett förhållningssätt både på träning och utanför. Samhörigheten och gemenskapen kring karatens värdegrund är ett avgörande skäl till att man fortsätter med karate.

Karatens värdegrund baserar sig på budo, en livsstilsfilosofi med nyckelorden respekt, disciplin och ödmjukhet. Budofilosofin ger karaten ett "mervärde" som vi vill behålla och förvalta.

Inom detta område kan föreningen ansöka om medel som är kopplade till att förmedla de värden och den filosofi som budon står för. Vi vill förtydliga att detta område fokuserar på aktiviteter som: utbildning, litteratur och studier med budofilosofi/historia/värdegrund i fokus.  

Vägval/Strategi: Svenska Karateförbundet vill stötta föreningar i planering av aktiviteter som stärker gemenskapen i föreningen och gynnar värdegrundsarbetet inom budo. Såsom framtagande/genomförande av långsiktiga aktivitetskoncept som ger ett mervärde.


2) Träning/Tävling

2.1 Utvecklingsområde: Funktionell och säker utrustning till alla vid träning och tävling

Utövare ska kunna träna och tävla i karate med rätt och säker utrustning. Karate är rolig, allsidig träning där det alltid finns nya utmaningar.

Föreningar ska kunna erbjuda utrustning för att utveckla träningsformer anpassade för barn och ungdomar. För funktionell träning, med den utrustning som behövs för att stimulera, utmana, inspirera och för att förebygga skador.

Vägval/Strategi: Svenska Karateförbundet vill att föreningar ska kunna erbjuda sina medlemmar bra träning. En träning som är rolig, varierad, anpassad till åldersgruppen, säker och funktionell. Därför kan föreningar söka idrottslyftet för att köpa in träningsutrustning för att säkerställa sådan träning.

 

 2.2 Utvecklingsområde: Utbilda fler domare och funktionärer

Domare och funktionärer är en förutsättning för tävlingar. För många barn och ungdomar är tävling viktigt och något man siktar på och ser fram emot. Utmaningen och spänningen i att tävla och gemenskapen som uppstår då man åker iväg tillsammans gör att man utvecklas och trivs i förening. Som C-domare kan ungdomar från 16 år både döma barn och tävla på samma tävling, vilket ger ungdomar en bredare utveckling inom karate då prioriteringar inte behöver göras, man kan göra både och. Det gynnar även återväxt inom domarkåren. För att återspegla könsfördelning bland tävlingsaktiva behövs också fler kvinnor som domare och funktionärer.

Vägval/Strategi: Svenska Karateförbundet vill ekonomiskt stötta föreningar till utbildning av fler domare och tävlingsfunktionärer som i förlängningen leder till fler tävlingar över hela Sverige. Vi vill särskilt uppmuntra ungdomar från 16 år samt kvinnor att utbilda sig till domare.


3) Tränare/ledare

3.1 Utvecklingsområde: Fler utbildade aktivitets- och organisationsledare

Vi blir fler och fler karatekas i Sverige, framför allt våra barn och ungdomsgrupper växer. Vi behöver fler ledare, både aktivitetsledare (instruktörer) och organisationsledare (styrelse-/administrativa funktioner). Föreningar med barn och ungdomsgrupper behöver utbildade ledare med relevant kunskap, både inom  pedagogik och karatespecifik träningslära. Att föreningar har fungerande styrelse med god föreningskunskap som kan driva och utveckla föreningen är en förutsättning för god föreningsmiljö. Likaså att det finns en jämn könsfördelning bland aktivitets- och organisationsledare.

Vägval/Strategi: Svenska Karateförbundet vill bidra till att fler ledare får möjlighet att utbilda sig i samverkan med SISU, Sv Karateförbundet och föreningarnas stilorganisationer. Samt bidra till föreningsutveckling i form av särskilda insatser gällande ökad jämställdhet och rekrytering av kvinnor till funktioner i föreningen.


4) Anläggning

4.1 Utvecklingsområde: Utveckling av Dojo.
Vi vet att karate har ett mervärde i budofilosofin som vi vill behålla och förvalta. En del i detta tar sig uttryck i den kulturella särart en traditionell dojo har. En lokal med traditionella inslag stärker budo-känslan vilket ökar föreningens attraktionskraft, lockar medlemmar, får dem att trivas och stanna.

Vägval/Strategi: Alla föreningar har inte möjlighet till egna lokaler, men i den utsträckning det är möjligt vill Sv Karateförbundet bidra till utveckling från gymnastiksal el liknande till dojo eller dojoliknande träningsyta. Att fler föreningar får möjlighet till att träna i en funktionell och traditions/kultur präglad dojo med tatami, mitsar, speglar mm samt traditionella japanska/karate-symboler som inredningsdetaljer vilka förstärker Budo-känslan i dojon.

 

Kontaktpersoner:
Naja Rehn, Idrottslyftsadministratör SKF Kansli, tel 08-597 604 93 
This is a mailto link

Uppdaterad: 13 DEC 2017 13:40

Gilla oss på Facebook!

 

 

  vaccinera

Antidoping

  

 

 

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Arenavägen 55,7 tr
121 77 Johanneshov

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link