Hoppa till sidans innehåll

Det här kan ni söka Idrottslyftet för


Föreningen kan söka Idrottslyftet inom fyra övergripande utvecklingsområden.

Ansökningsperioden är 1-31 januari och gäller för projekt som genomförs under år 2019.

De projekt som beviljas ska kunna anses gynna långsiktiga effekter för föreningen och dess fortlevnad/utveckling. Deras genomförande ska vid årets slut kunna styrkas vid återrapportering i form av relevanta verifikat, t.e.x kursintyg, kvitton och bilder.

Områden:

Föreningsmiljö - Träning/Tävling - Tränare/ledare - Anläggning

 

1) Föreningsmiljö

Föreningen kan söka Idrottslyftet till planering och genomförande av aktiviteter som:

 • ger mervärde inom budons värdegrund.
 • introducerar budokunskap i tidigare åldrar

Föreningen föreslår projekt i en öppen formulerad ansökan utifrån sina egna förutsättningar, men ska kunna argumentera för på vilket sätt aktiviteterna kan anses gynna långsiktiga effekter inom föreningen och dess fortlevnad/utveckling. 

Området fokuserar på värdegrundsarbete och filosofi. Exempel på aktiviteter kan vara föreläsningar, temadagar, litteratur för gemensamma studier med utgångspunkt i budon. 

Enligt RF:s direktiv betraktas läger som en ordinarie aktivitet och ska därför inte bekostas av Idrottslyftsmedel. Undantag kan förekomma men måste då kunna motiveras utifrån hur lägret bidrar till att föreningens verksamhet utvecklas på lång sikt.

 

2) Träning/Tävling

Föreningen kan söka Idrottslyftet:

 • till att köpa in träningsutrustning för att utveckla tränings- eller tävlingsformer anpassade för barn och ungdom för funktionell och säker karate. En träning som stimulerar, utmanaroch  inspirerar. Exempel på utrustning är mitsar och handskar, men även träningsutrustning utanför den traditionella karateträningen som t ex bollar, koner och stegar. 
  Enligt RF:s direktiv får IL-medel inte beviljas till inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder
   
  (För inköp av annan utrustning, se område Anläggning)

 • till utbildning av fler domare och tävlingsfunktionärer där prioriterade områden är: utbildning av fler domare med C-licens och utbildning av fler kvinnor som domare och tävlingsfunktionärer.

 

3) Tränare/Ledare

Föreningen kan söka Idrottslyftet:

 • till genomförandet av utbildningar inom pedagogik och karatespecifika ämnen, i samarbete SISU, Sv Karateförbundet och stilorganisationer. T.ex. Plattformen, GTU, Karatefys, stilintern kompetensutveckling.

 • till utbildning och rekrytering av kvinnor som aktivitets- och organisationsledare.

 • till utbildning av styrelse och administratörer i föreningen. T.ex Styrelsekunskap, Föreningskunskap, utbildning i IdrottOnline.

 

4) Anläggning

Föreningen kan söka Idrottslyftet för att förstärka den kulturella
Budo-prägeln i sin träningslokal. T.ex till:

 • andra traditionella träningsverktyg för karate än de vanligast förekommande
 • traditionella japanska/karaterelaterade inredningsdetaljer vilka förstärker Budo-känslan och vår kulturella särart


Kontaktpersoner:
Naja Rehn, Idrottslyftsadministratör SKF Kansli, tel 08-597 604 93 
This is a mailto link

Uppdaterad: 31 MAJ 2018 09:47

Gilla oss på Facebook!

 

 

  vaccinera

Antidoping

  

 

 

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Arenavägen 55,7 tr
121 77 Johanneshov

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link