Hoppa till sidans innehåll

Utbildningsstege


Svenska Karateförbundet ger möjlighet att certifiera sig som aktivitetsledare inom Karate. Vår utbildningstrappa är tänkt som en långsiktig investering i tränarskap. Nedan följer beskrivning av utbildningskarta/stege för certifierade aktivitetsledare (instruktörer) såsom den är planerad att genomföras.

D-nivå - Första utbildningssteget för aktivitetsledare är RF/SISUs Plattformen.

C-Nivå - Därefter skall GTU1 och FSU (Förbundspecifika) utbildningen Karatefys 1 genomföras. GTU1 och Karatefys 1 kan genomföras i valfri ordning. Dock rekommenderas att om det finns möjlighet att GTU 1 genomförs före Karatefys 1. Den som uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om C-certifikat för instruktörer.

B-Nivå - Efter detta kan GTU2 och valfri FSU utbildning genomföras. Idagsläget finns utbildningarna Karatefys 2, Budohistorik eller Aktivitetsledare för Para-Karate som tillval.  
Du kan också välja att istället för FSU tillgodoräkna dig tidigare instruktörsutbildning som genomförts inom Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, Karatesektionen. Den som uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om B-certifikat för instruktörer.

A-Nivå - Slutligen kan valfri FSU utbildning genomföras. Val kan idag göras mellan utbildningarna Karatefys 2, Budohistorik eller Aktivitetsledare för Para-Karate. Den valfria FSU som tidigare genomförts för att få ut B-cert för instruktör får ej väljas. Den som uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om A-certifikat för instruktörer.


Du kan även genomför våra förbundsutbildningar som fristående kompetensutveckling, idag finns tillgängligt:

  • Fystränarutbildning steg 1 & 2
  • Budohistorik
  • Aktivitetsledare för Para-Karate 

Vid eventuellt urval vid FSU utbildningar prioriteras de aktivitetsledare som avser att genomföra eller genomfört Plattformen samt GTU på dess olika nivåer.

I den mån det är möjligt att validera Plattformen och GTU äger SISU beslutsrätten att tillgodoräkna/validera dessa utbildningar.

Ansökan av utfärdande av certifikat för aktivitetsledare (instruktör) som genomfört behörighetsgivande utbildning görs vid Svenska Karateförbundets kansli. Skicka ansökan tillsammans med kopior på kursintyg via e-post till This is a mailto link, eller via post till: Svenska Karateförbundet, Arenavägen 55, 121 77 Johanneshov

Licens och diplom kommer att utdelas till de som sökt och beviljas certifikat.

Instruktörslicenser utfärdas tillsvidare. Instruktören förväntas följa Kap 11 Etiska normer i SKFs stadgar samt iaktta Riksidrottsförbundets gällande riktlinjer för barnidrott. Om överträdelser mot ovan sker förbehåller sig förbundet rätten att återkalla licensen.

Har du frågor kring utbildningar? Hör av dig till till kansliet på This is a mailto link.

 

Uppdaterad: 23 AUG 2018 09:41

Gilla oss på Facebook!

 

 

    
    vaccinera

Antidoping

  

 

 

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Arenavägen 55,7 tr
121 77 Johanneshov

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link