Hoppa till sidans innehåll

Utbildningsstege för licensierade instruktörer


Svenska Karateförbundet ger möjlighet att certifiera sig som aktivitetsledare inom Karate. Vår utbildningstrappa är tänkt som en långsiktig investering i tränarskap. Nedan följer beskrivning av de olika nivåerna för certifierade instruktörer i den ordning de ska genomföras. Utbildningarna är baserade på SISUs utbud för tränare i kombination med förbundets karate-specifika kurser (FSU).

D-nivå - Första licenssteget för aktivitetsledare är SISUs onlineutbildningar Introduktionsutbildning för tränare  och   Ren vinnare. Båda stegen ska göras.
Den som uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om D-certifikat för instruktörer.

Ersätter tidigare krav på Plattformen. Du som har genomfört denna 2015-2018 kan tillgodoräkna dig detta intyg.

C-Nivå - Därefter skall Grundutbildning för tränare och FSU (Förbundspecifika) utbildningen Karatefys 1 genomföras.
Grundutbildning för tränare och Karatefys 1 kan genomföras i valfri ordning. Dock rekommenderas att om det finns möjlighet att Grundutbildning för tränare genomförs före Karatefys 1. Den som uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om C-certifikat för instruktörer.

Grundutbildning ersätter tidigare krav på GTU 1. Du som har genomfört GTU 1 2015-2018 kan tillgodoräkna dig detta intyg.

B-Nivå - Efter detta kan SISUs Fortsättningsutbildning för tränare (fr.o.m. hösten 2019) samt valfri FSU utbildning genomföras. I dagsläget finns FSU-utbildningarna Karatefys 2, Budohistorik eller Aktivitetsledare för Para-Karate som tillval. 
 
Fortsättningsutbildning för tränare ersätter tidigare krav GTU 2. Du som har genomfört GTU 1 & 2 2015-2018 kan tillgodoräkna dig dessa intyg.

Den som uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om B-certifikat för instruktörer.

A-Nivå - Slutligen kan valfri FSU utbildning genomföras.  I dagsläget finns FSU-utbildningarna Karatefys 2Budohistorik eller Aktivitetsledare för Para-Karate som tillval.. Den valfria FSU som tidigare genomförts för att få ut B-certifikat för instruktör får ej väljas. Den som uppfyller utbildningskraven i detta stycke har rätt att ansöka om A-certifikat för instruktörer.


Du kan även genomför våra förbundsutbildningar som fristående kompetensutveckling, idag finns tillgängligt:

  • Fystränarutbildning steg 1 & 2
  • Budohistorik
  • Aktivitetsledare för Para-Karate 

Vid eventuellt urval vid FSU utbildningar prioriteras de aktivitetsledare som avser att genomföra eller har genomfört övriga nivåer i utbildningsstegen.

I den mån det är möjligt att validera SISUs utbildnigar äger SISU beslutsrätten att tillgodoräkna/validera dessa utbildningar.


Ansökan av utfärdande av certifikat för aktivitetsledare (instruktör) som genomfört behörighetsgivande utbildning görs vid Svenska Karateförbundets kansli. Skicka ansökan tillsammans med kopior på kursintyg, samt ett ansiktsfoto via e-post till This is a mailto link, eller via post till: Svenska Karateförbundet, Arenavägen 55, 121 77 Johanneshov

Licens och diplom kommer att utdelas till de som sökt och beviljas certifikat.

Instruktörslicenser utfärdas tillsvidare. Instruktören förväntas följa Kap 11 Etiska normer i SKFs stadgar samt iaktta Riksidrottsförbundets gällande riktlinjer för barnidrott. Om överträdelser mot ovan sker förbehåller sig förbundet rätten att återkalla licensen.

Har du frågor kring utbildningar? Hör av dig till till kansliet på This is a mailto link.

Utbildningsstegen uppdateras vid förändringar i kursutbud. Denna version 2019-01-01.

Uppdaterad: 23 AUG 2018 09:41

Gilla oss på Facebook!

 


 

    
    vaccinera

Antidoping

  

 

 

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Arenavägen 55,7 tr
121 77 Johanneshov

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link