Hoppa till sidans innehåll

Antidoping


Antidopingprogram för Svenska Karateförbundet 

Reviderat av förbundsstyrelsen 2017-10-12.

Svenska Karateförbundet (SKF) strävar efter att tillvarata medlemmarnas grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott. Med doping menas de förseelser som anges i idrottens gemensamma dopingreglemente.

SKF ska enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 11 kap, 4§, punkt 5, aktivt arbeta för en dopingfri idrottsverksamhet. Förbundet ska ansluta sina föreningar i arbetet samt upprätta en plan för antidopingarbete.

RF-stämman har beslutat att följa världsantidopingkoden och dess standarder.
Svensk idrott har implementerat Word Anti-Doping Code (WADC) i idrottens antidopingreglemente. Under WADC finns ett antal standarder som i Sverige motsvaras av bland andra föreskrifterna för dopingkontroll, vistelserapportering, dispenser och dopinglistan.
Antidopingprogrammet ska revideras kontinuerligt.

Vid senaste revidering har inte SKF haft något dopingfall fr.o.m SFs bildande 2009.

Att förebygga doping

Svenska Karateförbundet ska främst förebygga doping genom kommunikationsinsatser där föreningar, ledare, aktiva och förtroendevalda ska känna till SKFs ståndpunkt och antidopingprogram.

SKF ska via sina tillgängliga kanaler kontinuerligt informera och upplysa om rådande regler, föreskrifter och förändringar inom antidoping, samt uppmana till aktivt antidopingarbete.

Vidare ska SKF säkerställa att den interna och externa kommunikationen fungerar så att berörda målgrupper får rätt information vid rätt tidpunkt.

SKF ska göra särskilda informations- och aktivitetsinsatser riktat till samtliga föreningar när specifika åtgärdsprogram och verktyg erbjuds, såsom möjligheten att ”Vaccinera din klubb” och liknande.

Dopingkontroller

SKF ska har en god relation med RF:s Antidopinggrupp. RF svarar för utförande av dopingkontroller och SKFs närvarande representanter vid dessa tillfällen ska bistå RF:s Antidopinggrupp med den information som är nödvändig för att kunna åstadkomma en bra kontrollverksamhet.
Kontrollerna skall kunna utföras både vid träning och tävling.
De aktiva som i dispensföreskrifterna kategoriserats som hög tävlingsnivå ska även prioriteras i kontrollverksamheten.

Om doping sker

Om misstankar om doping finns av utövare knuten till SKF, uppmanar vi till att använda RFs tipsfunktion: dopingtips.se.

Om en förening upptäcker dopingfall inom denna, uppmanas föreningens styrelse att snarast inkomma med en bestraffningsanmälan enligt 14 Kap, RF stadgar.
Vidare uppmanas föreningen att snarast kontakta ansvarig tjänsteman inom SKF för råd och stöd i ärendet.

För handläggning av dopingärenden inom SKF ansvarar Juridiska Nämnden. Detta om inte särskild instans för handläggning har utsetts av RF. Behandling av ärenden och bestraffning sker enligt RF:s stadgar, 13 kap, ”Regler mot doping” samt 14 kap, ”Bestraffningsärenden”.
Information om JN och hur man upprättar en bestraffningsanmälan till SKF finns via denna länk: http://www.swekarate.se/forbundet/kommitteer/juridiskanamnden/

Tävlande som efter positivt dopingprov bestraffats enligt SKFs antidopingsregler, skall förutom den direkta straffpåföljden fråntas alla priser (mästerskapstecken, medaljer, prispengar, mm) från och med datumet då den positiva kontrollen togs.

Vid dopingfall av enskild utövare som vid tillfället representerar landslaget kommer dessutom skadeståndskrav resas mot den enskilde utövaren och återbetalning krävas av samtliga kostnader för landslagsmedlemmen gällande resa och uppehälle m.m. i samband med den aktuella tävlingen där kontrollen gjordes och efterföljande kostnader som medlemmen orsakat.

Kontaktpersoner för Antidoping inom SKF

Ansvarig tjänsteman är Generalsekreterare;
Sarah Wennerström
Tel: 08-597 604 92
This is a mailto link

Ansvarig kontaktperson i förbundsstyrelsen:
Javier Escalante
Tel: 070-593 17 72
This is a mailto link

Övriga upplysningar ang. antidoping inom SKF:
Medicinska kommittén
This is a mailto link

Antidopingprogram som PDF >>


Viktiga länkar

Samlad information om Antidoping:
https://www.rf.se/Antidoping/

Dopinglistorna - regler och riktlinjer för förbjudna substanser och metoder:
https://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/

Viktig information om kosttillskott:
https://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/

RFs tipsfunktion om doping: https://dopingtips.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx

Föreningsverktyget för Antidopingarbete - ”Vaccinera klubben”:
https://www.rf.se/vaccinera/

Utbildning för utövare:
https://www.rf.se/Antidoping/Renvinnare

Dispensregler:
https://www.rf.se/Antidoping/Dispens/

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 17 OKT 2017 13:38

Gilla oss på Facebook!

  

vaccinera

Antidoping

  

 

 

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Arenavägen 55,7 tr
121 77 Johanneshov

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link